Diners Club International - DC News č. 7-09 | 22. července 2009
Pozor!
Adresa, ze které je vám doručován zpravodaj DC News, slouží pouze k distribuci tohoto zpravodaje a není určena pro vaše dotazy. Svoje otázky či připomínky směřujte prosím na adresu customer.service@dinersclub.cz. E-maily zaslané na adresu zpravodaje nejsou zpracovávány.

 
připomínáme
Zrušte si papírové výpisy a získejte dárek
Pokud uvažuje o zrušení papírových výpisů, zaregistrujte se v prvé řadě do služby e-Account. Díky ní získáte přístup k elektronickým výpisům, seznamu realizovaných transakcí i k přehledu uhrazených plateb. Následně si pomocí formuláře odhlaste zasílání papírových výpisů.

Jak na to?
1. Na stránkách www.dinersclub.cz klikněte v záhlaví na odkaz Elektronické výpisy a poté v menu na Registrace. Vyplňte příslušný formulář a odešlete.
2. V zápatí tohoto elektronického bulletinu klikněte na odkaz Zrušení papír. výpisů nebo na stránkách www.dinersclub.cz v záložce Klientská sekce otevřete odkaz Zrušení papírových výpisů. Poté vyplňte příslušný formulář a odešlete.
Prvních 50 držitelů karet Diners Club, kteří si odhlásí papírové výpisy, od nás obdrží malý dárek.
pozvánka
Přijeďte si s námi zahrát do Sokolova
Vážení golfisté, dovolte nám, abychom vás pozvali na třetí turnaj letošní Diners-Weco Tour, který se koná v pátek 28. srpna v Sokolově.

Registrovat se můžete vyplněním formuláře na stránkách www.dinerswecotour.cz (login: golf, heslo: dwt09) nejpozději do 17. 8. V případě naplnění kapacity turnaje budete zaregistrováni jako náhradníci a pokud se uvolní místo, budeme vás informovat e-mailem.
Startovné ve výši 1000 Kč se platí v hotovosti na místě.
informujeme
Nové letištní salonky
Na jaře letošního roku bylo pro majitele karet Diners Club otevřeno 13 letištních salonků v Mexiku a Singapuru a jejich celkový počet se tak vyšplhal na více než 130.

Samozřejmostí je, že ve všech těchto saloncích mají držitelé karet Diners Club vstup a občerstvení zdarma, přičemž mohou bezplatně využít připojení k internetu, sledovat televizi nebo si přečíst tisk. K dispozici jsou i další služby jako fitness či masáže, které je možno si připlatit.
Nové salonky jsou na těchto mexických letištích: Cancun, Chihuahua, Ciudad Juarez, Guadalajara, Merida, Monterrey, Tijuana, Torreon, Mexico City v terminálech 1 a 2. Celkem 11 salonků provozuje letecká společnost Aero Mexiko.

Další dva salonky byly zpřístupněny v Singapuru na mezinárodním letišti Chamti v terminálech 2 a 3.
letní soutěž
Vyhrajte zájezd do Vídně
Od 1. června do 31. srpna se můžete zúčastnit nové letní soutěže o zájezd pro dvě osoby do Vídně, města Straussových valčíků. Soutěž je určená všem držitelům karet Diners Club kromě Diners Club Lodged Account a Diners Club Road Account, kteří od začátku června do konce srpna uhradí transakce ve výši alespoň 50 EUR a svým tipem se nejvíce přiblíží správné odpovědi na soutěžní otázku. Vítěz získá víkendový pobyt v rakouské metropoli ve čtyřhvězdičkovém hotelu s polopenzí a turistickou VinnaCard. Partnerem soutěže je Rakouská národní turistická centrála.

Soutěžní otázka zní:
Kolik držitelů karet se zapojí do této soutěže zasláním odpovědi na naši otázku?

soutěž
Po světě s kartou Diners Club

Odpověď na minulou soutěžní otázku zněla Nový Zéland.

Vítězem se stal Jan Vízner z Prahy. Gratulujeme!
Země, která je předmětem dnešní hádanky, vznikla teprve roku 1956 vyhlášením nezávislosti na Francii a Španělsku. Ústavně se jedná o konstituční demokratickou a sociální monarchii, ale ve skutečnosti má rozhodovací moc především samotný král, který je hlavou státu, vrchním velitelem ozbrojených sil a zároveň i duchovní hlavou muslimského obyvatelstva.

Od severozápadu se napříč celým územím táhne pohoří Atlas s nejvyšší horou dosahující výšky 4167 m n. m. Administrativně se tato země dělí na 16 regionů, má více než 33 milionů obyvatel a úředními jazyky jsou arabština a francouzština. Většinu populace tvoří Arabové a poarabštění Berbeři. 98 % obyvatelstva se hlásí k sunnitským muslimům. Přestože zde byla povinná školní docházka zavedena již roku 1963, podíl negramotného obyvatelstva činí téměř 50 %, z nichž je většina vesnického původu.

Mezi významná hospodářská odvětví patří pěstování subtropického ovoce, zeleniny a obilovin, chov ovcí, koz a rybolov. Díky pobřeží dlouhému 3500 km a zdejšímu mírnému podnebí se tato země řadí mezi čím dál více vyhledávané turistické destinace. Karty Diners Club byly ve zdejších hotelech a restauracích akceptovány již roku 1954, avšak samostatná franšíza zde byla otevřena až v roce 1981.

Partnerem soutěže je:

 
Vítězem se stane ten, jehož správná odpověď dojde jako devátá v pořadí. Odpovědi zasílejte na adresu soutez@dinersclub.cz (odpovědi zaslané na jinou adresu nebudou brány v potaz). Do e-mailu uveďte také svoje jméno a poštovní adresu. Na vítěze čeká malé překvapení od společnosti Diners Club a voucher na měsíční členství v komplexu Volcano.
INZERCE

 
Nezapomeňte uhradit včas platbu za váš poslední výpis transakcí!
Vstup na E-Account zde

 
Aktualizace osobních údajů  |  Zrušení papír. výpisů  |  Žádost o vydání dodatkové karty  |  Žádost o zřízení PIN
Vložit novou adresu  |  Odhlásit z DC News
Copyright (c) 2009 Diners Club Czech s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Mailingový systém Colibri MAIL 


__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 4267 (20090722) __________

Tuto zpravu proveril ESET Smart Security.

http://www.eset.cz