Diners Club International - DC News č. 9-09 | 21. září 2009
Pozor!
Adresa, ze které je vám doručován zpravodaj DC News, slouží pouze k distribuci tohoto zpravodaje a není určena pro vaše dotazy. Svoje otázky či připomínky směřujte prosím na adresu customer.service@dinersclub.cz. E-maily zaslané na adresu zpravodaje nejsou zpracovávány.

 
důležité
Od 1. listopadu budou platit nové obchodní podmínky
V souvislosti s novelou zákona o platebním styku, který vstupuje v platnost 1. 11. 2009, vydává Diners Club Czech nové obchodní podmínky. Na internetových stránkách www.dinersclub.cz naleznete jejich plné znění v dokumentech Ke stažení již od 1. října.
upozorňujeme
Pojišťovna AIG mění název
Pojišťovna AIG, se kterou Diners Club dlouhodobě spolupracuje, mění název na Chartis. Mateřská společnost AIU Holdings přistoupila ke změně názvu na konci července poté, co na začátku roku celosvětově vyčlenila neživotní pojišťovny koncernu AIG. Česká pobočka začne pod novým názvem vystupovat ještě do konce roku 2009.

Jméno Chartis je odvozeno od řeckého překladu slova mapa. Podtrhává devadesátiletou historii světového průkopníka v oblasti pojišťovnictví, který je schopný poskytovat klientům řešení podle jejich potřeb. Chartis a jeho logo - kompas - také naznačuje pružný přístup firmy, který umožňuje proplouvat měnícími se trhy a složitými riziky po celém světě. Název společnosti má také vyjadřovat skutečnost, že zaměstnanci společnosti dokážou inovativně řešit problémy a mají globální nadhled podpořený důkladnou znalostí regionů, ve kterých působí. Pro klienty to znamená možnost vybrat si pojistné produkty, které jsou těmi nejlepšími v oboru a jsou ušité na míru podle jejich konkrétních požadavků, což jim umožní efektivně řídit rizika.

Při držitele karet Diners Club se změnou názvu společnosti nic nemění a veškeré pojistné programy a uzavřené pojistky zůstávají v platnosti. Více informací o pojišťovně Chartis se dočtete na www.chartisinsurance.com.
Road Account
Musíte platit mýtné?
Registrujte se, budeme vás informovat.
Rozšířením povinnosti platit mýtné na vozidla nad 3,5 tuny od 1.1.2010 a zavedením mýta na Slovensku se tato problematika začne dotýkat mnohem širší skupiny firem a podnikatelů. Pokud mezi ně patříte a máte zájem o informace týkající se možnosti využití karet Diners Club Road Account k úhradě mýtného, registrujte se do našeho systému. Budeme vás průběžně informovat a pomůžeme vám se zřízením karet Diners Club Road Account pro všechna vaše vozidla v dostatečném časovém předstihu tak, abyste na příchod nového roku byli připraveni.
Formulář pro registraci naleznete zde.
letní soutěž
Vyhlášení výsledků soutěže o zájezd do Vídně
Od 1. června do 31. srpna jste měli možnost zúčastnit se soutěže o zájezd pro dvě osoby do Vídně. Podmínkou účasti bylo uhradit během této doby svou kartou Diners Club alespoň 50 EUR a zaslat tip na soutěžní otázku.

Vítězem se stal Aleš Dobrovolný z Prahy, který tipoval, že do soutěže se zapojí 111 účastníků a nejvíce se přiblížil skutečnému počtu tipujících. Nejvyšší odhady dosahovaly k počtům 25391 a 22333 a převyšovali tak i celkový počet českých držitelů karet Diners Club. I přes to, že se zřejmě vlivem dovolených zapojilo do soutěže jen 38 účastníků, objevily se některé tipy hned dvakrát. Čísla 777 a 999 patří zřejmě k oblíbeným.

Vítězi samozřejmě ještě jednou gratulujeme a pro ty, kdo nevyhráli nebo se nestihli do soutěže zapojit, máme dobrou zprávu - už nyní pro vás připravujeme zimní kolo soutěže o velmi zajímavé ceny. Sledujte DC News a DC Info, kde budou zveřejněny podmínky soutěže.
Wien Hotels & Info (hotelový a informační servis Vídeňské turistické centrály)
Albertinaplatz / Maysedergasse
1010 Wien
Tel.: (+43 1) 24 555 (denně 9 – 19)
Fax: (+43 1) 24 555 – 666
E-mail: info@wien.info, www.wien.info/cz
soutěž
Po světě s kartou Diners Club

Odpověď na minulou soutěžní otázku zněla Pákistán.

Vítězem se stala Jaroslava Masopustová z Prahy. Gratulujeme!
Země, která je předmětem dnešní hádanky, leží na severní polokouli. Rozprostírá se na řetězci ostrovů a ostrůvků, přičemž největší a nejznámější jsou čtyři z nich. Celková délka pobřeží dosahuje téměř 34 000 km. Státním zřízením patří tato země mezi konstituční monarchie, v jejichž čele stojí císař. Ten má však pouze protokolární úlohu – symbolizuje jednotu obyvatelstva a podle ústavy nedisponuje suverénní mocí.

Jedná se o velmi lidnatou zemi s vlhkým monzunovým klimatem. Vzhledem ke geografické poloze jsou zde poměrně častá zemětřesení. Hlavní město včetně předměstí čítá zhruba 12 milionů obyvatel. Přestože tato země prožila ve 20. století největší hospodářský růst a zařadila se na druhé místo v ekonomických velmocích na světě, zažívá v  posledních letech nejhorší hospodářský propad za posledních 35 let díky dramatickému snížení vývozu. Společnost Diners Club zde otevřela svou franšízu již téměř před padesáti lety, v roce 1960. Uhádnete o jaké zemi je řeč?

Partnerem soutěže je:

 
Vítězem se stane ten, jehož správná odpověď dojde jako devátá v pořadí. Odpovědi zasílejte na adresu soutez@dinersclub.cz (odpovědi zaslané na jinou adresu nebudou brány v potaz). Do e-mailu uveďte také svoje jméno a poštovní adresu. Na vítěze čeká malé překvapení od společnosti Diners Club a voucher na měsíční členství v komplexu Volcano.
INZERCE 
Nezapomeňte uhradit včas platbu za váš poslední výpis transakcí!
Vstup na E-Account zde

 
Aktualizace osobních údajů  |  Zrušení papír. výpisů  |  Žádost o vydání dodatkové karty  |  Žádost o zřízení PIN
Vložit novou adresu  |  Odhlásit z DC News
Copyright (c) 2009 Diners Club Czech s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Mailingový systém Colibri MAIL