MasterCard poskytuje bankám příležitost k rozšíření jejich pole působnosti po celém světě

 

Společnost oznamuje sjednocení všech autorizačních transakcí na jediné, celosvětové platformě

Nová platforma bankám také umožňuje využít výhod rozvíjejících se technologií platebního styku bez jakýchkoli podstatnějších investic do infrastruktury

Praha, 24. července 2006 

Oznámení společnosti MasterCard nabízí řešení bankám po celé Evropě, které chtějí expandovat za hranice a nabídnout zákazníkům nové služby prostřednictvím rozvíjejících se technologií platebního styku. MasterCard oznámila zásadní modernizaci její celosvětové platformy zpracovávající autorizace. 

Už v druhé polovině roku 2007 budou banky po celém světě, které jsou klienty společnosti MaterCard, zpracovávat autorizační transakce pomocí jediného, společného rozhraní. To znamená, že transakce obdrží počáteční souhlas přes jedinou styčnou plochu pomocí standardizovaného systému, který bankám nabízí zjednodušené, rychlejší zpracování a zvýšené celkové kapacity.

"Podnikáme významné kroky k tomu, aby například banky ve Velké Británii nebo Brazílii mohly snáz rozšířit své karetní operace v Dallasu nebo Dubaji," prohlásil W. Roy Dunbar, generální ředitel společnosti MaterCard pro divizi celosvětových technologií a postupů. "Banky rovněž budou moci vyzkoušet takové inovační průlomové platební technologie  jako SecureCode, PayPass a Chip/PIN, aniž by při testování těchto technologií musely čelit problému nějakých podstatných změn v jejich vlastní infrastruktuře."

 

Po zavedení platformy bude moci společnost MasterCard tyto nové technologie poskytovat členským bankám do té doby, než objem jejich aktivit odůvodní investice do zajištění této služby vlastními silami.

 

Tento přechod zahrnuje dvě ústřední změny. Zaprvé, společnost MasterCard vytvořila nová standardizovaná pravidla a vlastnosti pro autorizaci transakcí provedených platebními kartami. Tato pravidla budou platit v celé Evropě. Zadruhé, tento přechod umožní vylepšení standardu komunikačních serverů, které se vyskytují lokálně v partnerských bankách. Tato zařízení dovolují, aby transakce byly vedeny nezávisle na páteřní síti, místo aby procházely centralizovaným zpracováním přes vlastní systémy společnosti MasterCard.

"Shromažďujeme informace o transakci během počáteční žádosti o autorizaci, která se zpracovává pomocí zařízení banky u daného obchodníka, místo abychom podnikali zbytečné separátní kroky k tomu, aby transakce proběhla našimi centrálními systémy," řekl Dunbar. "Díky tomu je naše zpracování transakcí rychlé a výkonné." 

Komunikační servery umožňují společnosti MasterCard zpracovat transakce pohotově a spolehlivě. Vzhledem k tomu, že zařízení je umístěno na sítích členských bank, může MasterCard zpracovat transakce dokonce i v případě nouze, kdyby došlo k úplnému výpadku centrální telekomunikační sítě. Tento virtuálně nepřerušitelný proces výrazně snižuje riziko, že transakce bude ztracena.  

Ačkoli tato novinka normuje autorizační rozhraní celosvětově, vychází vstříc také lokálnímu uživatelskému přizpůsobení transakčních pravidel.

"Pomocí této celosvětové standardizované autorizační platformy budou evropské banky, které mají nebo se chystají mít celosvětový dosah, moci lépe shromáždit a analyzovat informace o transakcích," prohlásil Dunbar. "Naše platforma dále umožňuje bankám lepší komunikaci či uživatelské přizpůsobení transakčních pravidel, například když banky potřebují nastavit zpracování transakce tak, aby bylo ve shodě s místními obchodními ustanoveními a zvyky."

Celosvětová autorizační platforma se má uvést do provozu ke konci roku 2007, přičemž všechny banky by na ní měly přestoupit do konce roku 2009.

 

O společnosti MasterCard Worldwide

MasterCard Worldwide přispívá k rozvoji globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické spojení mezi finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Jakožto poskytovatel licencí, zpracovatel a poradce společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební řešení, zpracovává každoročně více než 16 miliard plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské služby zákazníkům z řad finančních institucí a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a Cirrus®, slouží společnost MasterCard Worldwide spotřebitelům i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete na www.mastercardworldwide.com.

 

Kontakty:

 

Milan Kříž, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 237, +420 602 266 316, milan.kriz@ogilvy.com

 

Eva Čechurová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 397, +420 736 529 977, eva.cechurova@ogilvy.com