SPOLEČNOST VISA EUROPE ZDŮRAZNILA VE SVÉM PROHLÁŠENÍ  ZÁJEM O JEDNOTNÝ PLATEBNÍ TRH V EVROPĚ

 

3. dubna 2008

Praha 

 

·         Zvýší-li se podíl společnosti Visa Europe na celkovém objemu plateb o 1%, přinese to evropským spotřebitelům úspory ve výši zhruba 800 milionů EUR

·         Na podporu rozšíření V PAY technologie se banky zavázaly vydat 30 milionů karet

·         V rámci urychlení přechodu od hotovostních plateb k platbám bezhotovostním je cílem dosáhnout toho, aby v roce 2015 každé páté euro zaplacené v Evropě bylo hrazené některou z karet Visa.

 

Společnost Visa včera vydala prohlášení, v němž se jasně a důrazně přihlašuje k myšlence jednotného evropského platebního trhu. Prolášení bylo publikováno pouhé dva týdny po uvedení Visa Inc. na newyorskou burzu a jeho text zdůrazňuje základní principy na nichž Visa funguje, včetně profilu členské organizace vlastněné 4 600 členskými bankami v Evropě.

 

Prezident a generální manažer společnosti Visa Europe Peter Ayliffe prohlásil: „Naše společnost je vlastněna evropskými institucemi, v Evropě podniká a své služby poskytuje evropským zákazníkům. Máme prostředky, motivaci i příležitosti investovat do platebních inovací, které evropský trh tolik potřebuje. Z celkového objemu peněžních transakcí v Evropě je každé deváté euro placené prostřednictvím karty Visa a stejnou značku nese většina debetních karet, které byly na evropském kontinentu vydány. Do roku 2015 bychom chtěli svou pozici ještě zlepšit a dosáhnout toho, že to bude již každé páté euro, které bude hrazené prostřednictvím karty Visa.“

 

„Prohlášení vytyčuje naši vizi, jak v Evropě vybudovat jednotný, větší, efektivnější a uvnitř více konkurenční trh. Zároveň jasně nastiňuje, jakou roli by na tomto trhu chtěla hrát Visa Europe. Oslovujeme všechny své partnery a vyzýváme je, aby uznali jedinečné výhody, které jim nabízíme – a aby v nás spatřovali skutečného strategického partnera při realizaci vize SEPA. Pokud se urychlí přechod od hotovosti k efektivnějším platbám prostřednictvím karet Visa, budou z toho nakonec profitovat všichni. Spočítali jsme, že pokud se podíl naší společnosti na osobních spotřebitelských výdajích zvýší o pouhé jedno procento, bude to znamenat celkovou úsporu ve výší 800 milionů EUR ročně.“

 

Visa Europe má jedinečná strukturu  (je vlastněná svými členy), která jí umožňuje plně realizovat cíle vytyčené Evropskou unií pro platby v eurech s ohledem na jednotný trh (SEPA). V současné době vstupujeme do naprosto zásadní fáze, kdy dochází k přechodu na SEPA, implementaci směrnic EU o platebních službách a spuštění technologie čipových karet.

Visa Europe formulovala následující předsevzetí určená zákazníkům, obchodníkům, členským bankám i příslušným úřadům na Evropském trhu.

 

1. Stát se přední evropskou platební značkou

Jsme připraveni a odhodláni investovat do naší značky a pomáhat členským bankám zvyšovat objem finančních prostředků hrazených prostřednictvím platebních karet. Bylo by obrovskou chybou podceňovat roli, jakou hrají značky na platebním trhu. Ve spotřebitelích vzbuzují důvěru a pocit bezpečí, které se promítají zpět zvýšením objemu finančních prostředků.

 

2. Zavést debetní karty kompatibilní se standardem SEPA jako klíčového nástroje k nahrazení hotovostních plateb

Naše debetní produkty kompatibilní se standardy SEPA – tedy Visa Debit a Visa Electron V PAY (jediná debetní čipová karta v Evropě) – nabízejí spotřebitelům větší výběr a vnášejí na trh tolik potřebnou konkurenci. Banky díky našim produktům mohou plnit požadavky SEPA. Všechny transakce V PAY jsou zajištěné poslední generací čipové technologie, která je variantou levnější pro banky, snazší pro obchodníky a bezpečnější pro uživatele.

 

3. Investovat do evropských platebních platforem

Po investici do projektu Visa Authorisation, která je novým zúčtovacím systémem Visa Europe, zavede společnost novou regionální platformu pro clearing a vyrovnání. Kromě toho má společnost Visa Europe v úmyslu svůj platební systém a systém zpracování transakcí udržet i do budoucna plně oddělené. Tyto dva systémy budou fungovat zcela nezávisle a členské banky budou mít naprostou svobodu vybrat si ze služeb tu, která jim bude nejvíce vyhovovat.

 

4. Investice do produktového portfolia kompatibilního se SEPA a jeho uvedení na trh

Vždy jsme velice silně podporovali vizi SEPA a budeme i nadále usilovat o to, aby její principy byly co nejdříve uvedeny do praxe. Zejména chceme na trh uvést komplexní portfolio produktů a služeb, které budou s tímto standardem kompatibilní. Příkladem je technologie V PAY, první karta vyvinutá speciálně se zřetelem na podmínky SEPA, ale též první bezkontaktní platební nástroj Visa payWave.

 

5. Podporovat inovaci v evropských platbách

Visa Europe bude maximálně podporovat všechny hlavní strategické iniciativy, které nabídnou přínos pro všechny zúčastněné. Navíc budeme s členskými bankami spolupracovat na dílčích iniciativách, které zákazníkům nabídnou větší uživatelský komfort. Příkladem těchto aktivit je i nedávné uvedení předplacené virtuální karty na trh, která kombinuje výhody předplacené karty a všudypřítomného mobilního telefonu.

 

6. Nadále dbát o nekompromisní bezpečnost

Naším cílem je stát se nejdůvěryhodnějším platebním nástrojem na světě. Visa Europe plánuje maximalizovat investice do čipové technologie EMV, která je pro uživatele bezpečnější. Společnost sehrála klíčovou úlohu v přechodu na čipovou technologii EMV a rovněž se významnou měrou podílela na zabezpečení internetových plateb. Bezpečnost byla naší prioritou i při vývoji evropských platforem pro zpracování transakcí.

 

Společnost Visa Europe oznámila, že evropské banky se k 2. dubnu 2008 zavázaly vydat 30 milionů karet V PAY, přičemž v prosinci 2007 to bylo pouze 20 milionů. Do konce roku 2008 očekáváme, že se tento závazek zvýší na 40 milionů. Významný příslib učinily banky z Rakouska, Belgie, Bulharska, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska i Švýcarska. V současné době je v oběhu již 250 000 karet V PAY a očekává se, že do konce roku 2008 tento počet vzroste na 2 miliony.

 

 

O společnosti Visa Europe


V Evropě je v současné době vydáno na 348 milionů debetních, kreditních a komerčních karet Visa. Za dvanáct měsíců k září 2007 bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,3 trilionu euro a 11,4% všech spotřebitelských výdajů v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa.

Visa Europe je členská asociace – organizace vlastněná a provozovaná 4600 evropských členských bank. Asociace byla založena v červenci 2004. V říjnu 2007 se stala Visa Europe nezávislou na nové organizaci Visa Inc s exkluzivní a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy.

Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl evropské komise vytvořit skutečný vnitřní trh pro platby.

Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších světových sítí bankomatů nabízející přístup k místní měně ve více než 170 zemích světa.

Více informací najdete na www.visaeurope.com.