Společnost Visa Europe deklarovala kompatibilitu se standardem SEPA

30. května 2006, Brusel

 

Společnost Visa Europe oznámila, že na posledním setkání představenstva, které se konalo 24. května 2006, bylo jednohlasně potvrzeno, že všechny produkty Visa budou kompatibilní se standardem SEPA Cards Framework (SCF) do konce tohoto roku. To znamená k 1. lednu 2007, tedy plný rok před implementačním limitem SEPA, jak jej definovala Evropská rada pro platební styk (European Payments Council, EPC).

 

Peter Ayliffe, prezident a CEO Visa Europe, k tomu řekl: "Jednou z našich hlavních priorit je přispět k vytvoření dobře fungujícího evropského platebního trhu. Visa má velkou odpovědnost  vůči svým členským bankám a jejich klientům. Ratifikace přichází po rigorózním vnitřním auditu stávajících procesů a po dokumentaci změn, které bude zapotřebí provést pro dosažení kompatibility s SCF. S plnou implementací principů SEPA Visa Europe opět potvrzuje svoji podporu celoevropské spolupráci."

 

Visa Europe v současné době již splňuje většinu požadavků SCF, jak byly tyto stanoveny EPC 8. března 2006. Během roku 2006 provede Visa Europe poslední změny za účelem implementace zbývajících principů:

 

·         Jednotná cenová struktura pro všechny transakce v rámci SEPA

·         Svobodná volba zpracujícího systému pro všechny transakce Visa

·         Aktivní účast na standardizačních aktivitách plánovaných EPC

·         Spolupráce s dalšími platebními systémy kompatibilními s SCF a společný boj proti podvodům

 

Realizace SEPA je významným bodem agendy evropské bankovní komunity i politiků, Evropské komise i Evropské centrální banky. Visa Europe udělá vše pro to, aby svým členským bankám umožnila dostát náročnému harmonogramu zavádění SEPA a podpořila tak Evropskou komisi v realizaci její vize jednotného evropského platebního trhu.

 

 -Konec-