Česká národní banka předkládá k veřejné konzultaci materiál Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu
 

Česká národní banka společně  s Ministerstvem financí zahajuje veřejnou konzultaci k transpozici Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (dále jen „směrnice“) do českého právního řádu. Podkladem pro tuto konzultaci je konzultační materiál dostupný na webových stránkách České národní banky a Ministerstva financí.
 

Směrnice byla přijata Evropským parlamentem i Radou EU v průběhu letošního roku a bude zveřejněna v Úředním věstníku EU na přelomu listopadu a prosince. Lhůta pro transpozici do právního řádu členských států je stanovena na 1. listopad 2009.
 

Směrnice zakládá jednotný právní rámec pro poskytování platebních služeb v celé EU, stanovuje jednotné standardy platebního styku a ochrany uživatelů platebních služeb. Cílem je, aby v EU nebylo rozdílu mezi přeshraničími a vnitrostátními platbami. Směrnice rovněž liberalizuje poskytování platebních služeb nebankovními subjekty - stanoví veřejnoprávní regulaci platebních institucí, které budou požívat výhody jednotné evropské licence. Otevřením trhu by mělo dojít ke zvýšení konkurence na trhu s platebními službami, jejich následnému zlevnění a k vývoji nových platebních produktů.
 

Cílem veřejné konzultace je transparentní cestou zapojit do procesu transpozice směrnice širokou odbornou veřejnost a získat pro optimální nastavení regulačních požadavků klíčové připomínky, názory, podněty a návrhy k jednotlivým možným řešením od poskytovatelů platebních služeb a jejich klientů (spotřebitelů i podnikatelů) a od odborné veřejnosti.
 

Česká národní banka a Ministerstvo financí tímto vyzývají výše uvedené subjekty ke konzultaci a žádají o zaslání reakcí na uveřejněný konzultační materiál, a to do  31. prosince 2007 na adresu: platebnismernice@mfcr.cz (do předmětu e-mailu uvádějte prosím heslo „Platební směrnice“).