Visa uvádí v České republice službu cash back

 

Celosvětově oblíbená služba je nyní k dispozici také držitelům karet Visa v České republice 

9. srpna 2007
Praha

Visa Europe představila v České republice službu Visa cash back umožňující výběr hotovosti při každodenních nákupech. Služba přinese řadu výhod spotřebitelům i obchodníkům. Spotřebitelé budou moci vybírat peněžní hotovost během nákupu přímo na pokladnách, čímž ušetří čas, neboť nebudou muset hledat bankomat. Obchodníkům zase nová služba pomůže snížit objem hotovosti v pokladnách, což usnadní práci s hotovostí a sníží riziko krádeže.

Služba cash back již funguje v řadě zemí po celé Evropě, zejména pak ve Velké Británii
a skandinávských zemí. Na těchto trzích funguje již patnáct let. V září 2006 spustila společnost Visa Europe tuto službu v Itálii a Polsku, v červnu 2007 pak v Irsku. V Řecku bude služba zavedena počátkem roku 2008. Společnost Visa Europe rovněž aktivně vyjednává podmínky zavedení této služby v řadě jiných zemí, například na Slovensku. Mimo Evropu je služba cash back dostupná ve Spojených státech, Austrálii, Singapuru a Jihoafrické republice. 

Služba Visa cash back nabízí pohodlný výběr menších finančních obnosů při placení každodenních nákupů v supermarketech, prodejnách, na benzinových pumpách apod. Služba je dostupná všem držitelům karet Visa. Díky sloučení dvou aktivit (nákupu a výběru hotovosti) držitelé karet ušetří nejen čas, ale získají podstatně širší přístup k hotovosti – a to na místech, kde lze hotovost vybírat bezpečně, snadno a pohodlně.

Služba Visa cash back je dostupná pouze pro karty Visa vydané v České republice. Využívat výhod této služby je velice snadné. Držitelé karty Visa nebo Visa Electron při placení jednoduše pokladní oznámí, že si přejí využít služby Visa cash back, načež obdrží hotovost až do výše 1 500 Kč. Budou požádáni o ověření (kombinované částky platby a vybírané hotovosti) a to buď podpisem nebo zadáním PIN podle metody určené vydavatelem. Suma zaplacená za zboží bude na výpisu uvedena odděleně. Po autorizaci transakce může pokladní držitele karty požádat ještě o jeden podpis na účtu, kde je uvedena částka vydaná v hotovosti. I při vybírání hotovosti u obchodníků je ale nezbytné pamatovat na denní limit pro výběr, nastavený vydavatelskou bankou, protože částka vydaná v rámci služby cash back by mohla být do tohoto limitu zahrnuta. Tuto skutečnost je třeba ověřit u vydavatele karty předem.

„Pro společnost Visa spočívá hlavní význam služby cash back v tom, že podporuje používání karet Visa při jejich primární funkci, tedy placení, a spojuje výběr hotovosti s placením nákupu. Tím podporuje bezhotovostní transakce,” říká Jana Lvová, Area Manager, Visa Europe pro Českou republiku.  „Navíc vzhledem k vysokému ohlasu, jehož se službě dostalo na jiných trzích doufáme, že si čeští držitelé karet službu Visa cash back oblíbí a začnou ji velmi rychle využívat.”

První bankou, která službu Visa cash back v České republice uvedla, byla Česká spořitelna, která spustila ostrý provoz 16. července 2007. Služba je nyní nabízena ve dvaceti menších řetězcích a obchodech a banka intenzivně jedná o spolupráci s velkými řetězci. Česká spořitelna nabízí službu nejen svým klientům, ale i držitelům karet jiných bank (pokud to jejich banky umožňují). Maximální možná částka pro výběr je 1500 Kč, přičemž podmínkou pro využití služby je uskutečnit v obchodě nákup v minimální výši 300 Kč. Klienti České spořitelny platí za transakci 4 Kč. Obchodníky, kteří tuto službu nabízejí, lze snadno identifikovat podle samolepky. Službu se chystají v průběhu roku zavést i další české banky.

„Zavedením služby Visa cash back chceme uspokojit rostoucí poptávku po pohodlných výběrech hotovosti spojených s nákupem v obchodě..  Klienti vítají takové řešení, které jim umožní jednoduchý a rychlý přístup k penězům, které mají uloženy na svých účtech,“ říká Marie Hešnaurová, ředitelka obchodního oddělení karetní divize České spořitelny.

Ve Velké Británii se služba využívá již přes patnáct let a těší se velké popularitě mezi držiteli karet Visa: každá čtvrtá transakce provedená v supermarketu debetní kartou Visa obsahuje cash back. V roce 2005 bylo uskutečněno celkem 148 milionů transakcí služby cash back: což představuje zvýšení o 23 procent oproti roku 2003, kdy bylo těchto transakcí uskutečněno
120 milionů. Průměrná výše částky vybírané u obchodníků byla v roce 2006 24 liber (35 EUR), zatímco v roce 2002 to bylo o libru méně. Ve Spojených státech je průměrná vybíraná částka
u obchodníků 20 dolarů (16 EUR), přičemž z bankomatů se vybírá průměrná částka 69 dolarů
(55 EUR). Služba cash back je ve Spojených státech omezena limitem 200 dolarů (159 EUR), kterého je ale dosaženo velmi zřídka. Obecně platí, že v zemích, v nichž je tato služba nabízena, využívají zákazníci cash back pro výběr menších částek, zatímco ty vyšší vybírají
u bankomatů.

Cílovou skupinou mezi obchodníky pro cash back jsou ti obchodníci, kteří pracují s velkými objemy hotovosti (tudíž mají vysoké náklady na její zpracování) a vykazují vyšší použití karet. Ideální jsou v tomto ohledu supermarkety, což ostatně dokazuje velké rozšíření této služby v supermarketech ve Velké Británii a Spojených státech. Supermarkety používají hotovost ve velkém a pracují s velkými objemy peněžních prostředků. Prodávají věci a služby každodenní potřeby a mají vyšší potenciál pro použití karet. Ve Velké Británii je služba cash back nabízena také v hospodách a restauracích. Ve Spojených státech je zhruba 50 % služby cash back nabízeno v supermarketech. Ze všech obchodních aktivit zhruba 12 % obsahuje cash back. V Polsku je služba nabízena v supermarketech, multimediálních obchodech a na čerpacích stanicích.

Průzkum trhu ukázal, že američtí držitelé karet si natolik cenní pohodlí, které služba cash back nabízí, že by byli ochotni změnit banku, pokud by jejich stávající banka službu cash back přestala poskytovat. Vysoce službu hodnotí i spotřebitelé v Polsku. Krátce po uvedení této služby získala Visa cash back prestižní spotřebitelské ocenění od stylového magazínu Twoj Styl. Služba byla také zvolena jedním z nejlepších produktů uvedených na polský trh v roce 2006. Nezávislá porota nejstarší spotřebitelské soutěže pro finanční instituce vysoce ocenila novinku Visa cash back a její přínos pro spotřebitele.

Poznámka pro novináře:

O společnosti Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno na 321 milionů debetních, kreditních a komerčních karet Visa. Za dvanáct měsíců k září 2006 bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,2 bilionu euro. Každé deváté euro spotřebitelských výdajů je dnes uhrazeno prostřednictvím karty Visa.

Visa Europe je členská organizace, tj. společnost vlastněná a řízená 4 500 evropskými členskými bankami. Díky tomu dokáže rychle reagovat na konkrétní tržní potřeby evropských bank a jejich zákazníků, a to jak držitelů karet, tak obchodníků. Společnost Visa Europe rovněž podporuje snahy Evropské komise o vytvoření skutečně vnitřního trhu pro platby. Visa Europe je jedním z majitelů společnosti Visa International, jež zajišťuje globální interoperabilitu produktů a stará se o značku Visa.

V říjnu roku 2006 společnost Visa oznámila, že hodlá provést restrukturalizaci své celosvětové organizace s výjimkou Evropy, a to s cílem vytvořit novou, veřejně obchodovatelnou korporaci Visa Inc. V rámci této restrukturalizace zůstane Visa Europe členskou asociací s exkluzivní a nevypověditelnou licencí v Evropě.

Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa a může se pochlubit bezkonkurenční sítí čítající zhruba 24 milionů akceptačních míst, včetně zhruba jednoho milionu bankomatů.

Více informací najdete na www.visaeurope.com.