Visa oznámila globální restrukturalizaci

11. října 2006

Praha

Společnost Visa dnes oznámila, že plánuje celkovou restrukturalizaci svých aktivit a vytvoření nové globální společnosti s názvem Visa Inc. V rámci této restrukturalizace zůstane Visa Europe i nadále členskou organizací, vlastněnou a řízenou členskými evropskými bankami, přičemž bude uživatelem licence vydané společností Visa Inc. Společnost Visa očekává, že plánovaná restrukturalizace umožní organizaci lépe reagovat na nové potřeby klientů a že vyšší provozní efektivitou přispěje ke zrychlení tempa růstu. Zároveň by restrukturalizace měla vyřešit jisté právní ohledy na některých trzích a zlepšit přístup ke kapitálu. 

 

 "Tento krok představuje významný okamžik v historii společnosti Visa – i nadále zůstáváme leaderem v oblasti platebních produktů, společnost vykazuje silný růst, prosazujeme velice silné tržní strategie a růstový potenciál v oblasti platebních produktů je stále velký," prohlásil předseda správní rady Visa International William I. Campbell. "Očekáváme, že restrukturalizace posílí růst naší společnosti a bude přínosná pro naše finanční instituce i obchodníky, kteří naše platební produkty přijímají.”

 

Plánovaná restrukturalizace bude realizována řadou fúzí mezi Visa Canada, Visa USA a Visa International, jež zahrnuje regiony Asii, Tichomoří, Latinskou Ameriku a karibskou oblast, stejně jako střední a východní Evropu, Blízký východ a Afriku. Výsledkem reorganizace bude nová akciová společnost vlastněná členy Visa. Po dokončení fúze hodlá nová globální společnost spustit proces emise akcií a následně uvést své akcie na nejvýznamnější světové trhy cenných papírů. Počítá se s tím, že většina akcií v reorganizované společnosti bude nabídnuta k veřejnému prodeji.  

 

Doporučení k restrukturalizaci již schválily správní rady šesti regionálních organizací Visa a Visa International. Plán restrukturalizace ještě podléhá schválení členských organizací Visa a regulačních orgánů.

 

V rámci nového uspořádání si společnost Visa Europe ponechá svou strukturu členské asociace čítající 4 500 evropských členských bank, přičemž nadále bude fungovat jako uživatel licence vydané společností Visa Inc. Tato nová struktura umožní asociaci Visa Europe zaměřit se na významné příležitosti, které nabízí vytvoření vnitřního trhu pro platby v Evropě v rámci Single Euro Payment Area (SEPA). Společnost Visa Europe bude dále minoritním akcionářem globální organizace, zatímco Visa Inc. bude mít minoritní investiční podíl ve Visa Europe.

 

 "Společnost Visa si uvědomuje, že evropský trh vzhledem ke svým specifikům vyžaduje individuální přístup," prohlásil Jan Lidén, předseda správní rady Visa Europe. "Toto je evropské řešení pro Evropu a profitovat z něj budou všichni zúčastnění: naše členské banky i jejich klienti, a to jak prodejci, tak spotřebitelé. Nové uspořádání navíc podporuje úsilí Evropské komise o vytvoření celoevropských platebních systémů."

 

Nová struktura společnosti Visa by měla posílit globální koordinaci a urychlit vývoj nových produktů a celkovou inovaci a zároveň zachovat výhody dobré znalosti místních trhů a silných provozních schopností na těchto trzích. I proto společnost Visa očekává, že díky nové struktuře bude moci poskytovat lepší služby globálním zákazníkům a zároveň uspokojovat požadavky místních trhů. Společnost Visa bude i nadále usilovat o co nejvyšší míru integrace, spolehlivosti a zabezpečení napříč svou globální provozní sítí.

 

"Přístup zvolený společností Visa nabízí to nejlepší z obou světů: kombinuje efektivitu globálního pohledu a respekt k jedinečnému podnikatelskému a ekonomickému prostředí na evropských trzích," prohlásil William I. Campbell. "Nová struktura nás odlišuje o jiných globálních značek a zvyšuje našich konkurenceschopnost díky efektivnímu využití klíčových aktiv naší společnosti – silné značky a rozsáhlé sítě."  

 

Restrukturalizací projde i správní rada společnosti Visa Inc., jež bude nově sestávat z většiny nezávislých ředitelů.  Výběr nezávislých ředitelů a nového generálního manažera Visa Inc. právě probíhá.

 

-Konec-

 

O společnosti Visa

Společnost Visa spojuje držitele karet, obchodníky a finanční instituce prostřednictvím nejrozsáhlejší světové sítě pro elektronické platby. Produkty vyvinuté a nabízené společností Visa umožňují obchodníkům a spotřebitelům uzavírat pohodlné a bezpečné transakce ve fyzickém i virtuálním světě. Společnost Visa usiluje o trvale udržitelný růst elektronických platebních systémů, které uspokojí potřeby všech zúčastněných a přispějí k dalšímu ekonomickému růstu.

 

Produkty společnosti Visa v současné době generují objem přesahující 4 triliony amerických dolarů. Produkty Visa jsou přijímány na více než 24 milionech míst světa, včetně téměř milionu bankomatů. Více informací najdete na adrese  www.corporate.visa.com.

 

Tato informace vychází z jednomyslné, nezávazné dohody uzavřené mezi vedením Visa International a regionálními představiteli společnosti Visa. Definitivní dohoda podléhá schválení všech stran, firemních i členských orgánů a provedení procesu due diligence.

 

Toto oznámení není zamýšleno jako nabídka k prodeji nebo jako zadání nabídky pro nákup jakýchkoli cenných papírů a ani tak nemá být interpretována.

 

Tato tisková zpráva obsahuje informace a vyjádření, které se týkají budoucnosti. Takové informace a prohlášení lze poznat podle slov jako "bude", "věří", "očekává", "zamýšlí", "odhaduje", "plánuje" nebo podobných výrazů v budoucím čase. Tyto věty obsahují výroky o plánované restrukturalizaci a s ní spojených transakcích, o budoucí strategii, provozu, projektech, plánech nebo cílech managementu a dalším vývoji, které očekáváme nebo plánujeme. Taková prohlášení odrážejí aktuální perspektivu společnosti Visa, stejně jako naše výchozí předpoklady, a jako taková podléhají rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se aktuální a v budoucnu dosažené výsledky budou výrazně lišit od výsledků plánovaných, obsažených v těchto prohlášeních, včetně – mimo jiné – získání souhlasu členských institucí Visa s plánovanou restrukturalizací a příbuznými transakcemi; výsledku právních procesů; nejistot, jež skýtá mezinárodní provoz; dopad legislativy a jiných regulací. Mnohé z těchto faktorů nemůže společnost Visa ovlivnit ani předpovědět. Právě vzhledem k těmto faktorům by zde uvedená prohlášení neměla být brána s nepřiměřenou závazností.

 

Kontakty pro media:   

 

Sandra Chu, Visa Inc., Tel: +1 650 432 2154, globalmedia@visa.com

Fiona Wilkinson, Visa Europe, Tel: +44 (0) 20 7795 5331, europeanmedia@visa.com