Volksbank vydala první kartu na úhradu mýta

 

Praha 12. dubna 2007 – Volksbank CZ se stala první bankou, která vydala jednomu ze svých klientů kartu Diners Club Road Account, která slouží k úhradě mýtného v České republice a v Rakousku.

 

Diners Club Road Account je produkt společnosti Diners Club Czech, který nahrazuje nevýhodné platby mýtného na českých a rakouských dálnicích. Nevyžaduje platby předem jako běžné pre-pay palubní jednotky ani vysoké bankovní garance jako záruku na budoucí fakturace. Naopak Diners Club Road Account umožňuje úhradu mýtného zpětně, a to s odloženou splatností až 55 dní. „S Volksbank spolupracujeme na vydávání karet již od roku 2002 a od února letošního roku jsme tuto spolupráci rozšířili také o vydávání karet Diners Club Road Account,“ říká Ing. Eva Kárníková, MBA, generální ředitelka Diners Club Czech. „Jsem ráda, že již první z klientů Volksbank naší nabídku využil a doufám, že další budou brzy následovat,“ dodává Ing. Kárníková.

 

Karty Diners Club Road Account vydává společnost již tři roky. Dosud sloužili pouze k úhradě mýtného v Rakousku, ale od 1. ledna 2007 je lze používat i v České republice. Karty používá již více než 250 společností provozujících nákladní nebo osobní dopravu. Diners Club Road Account pracuje na bázi virtuální charge karty. Jejím držitelem je dopravce, kterému jsou na konci měsíce provozovatelem mýtného systému vyčísleny souhrnné měsíční náklady. Jednotlivé průjezdy za vozidla jsou účtovány na kartu a zároveň průběžně hrazeny společností Diners Club Czech. Dopravce či jiný uživatel karty pak musí tyto transakce do 25. dne následujícího měsíce uhradit společnosti Diners Club Czech.

 

„Dá se očekávat, že karty Diners Club Road Account si získají u svých uživatelů oblibu právě díky odložené splatnosti transakcí, zcela minimálnímu měsíčnímu poplatku a faktu, že na jednu kartu je možno registrovat všechna vozidla společnosti,“ uvádí Ing. Petr Žibřid, ředitel Marketing & Communication  Volksbank CZ, a,s., proč se banka rozhodla na vydávání karet spolupracovat. „Chceme tak našim klientům nabídnout další z produktů Diners Club přímo u našich bankovních poradců,“ dodává Petr Žibřid.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Miloslav Bouček

Obchodní a marketingový ředitel

tel: +420 724 029 340

e-mail: miloslav.boucek@dinersclub.cz

Diners Club Czech s.r.o.

Široká 5/36, 110 00 Praha 1

 

 

VOLKSBANK CZ, a.s. působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajině – činila v roce 2006 6,1 miliardy EUR. (Na konci roku 2005 to bylo 4,2 mld. EUR.)

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb ještě významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha. V současné době má Volksbank CZ 39 obchodních míst.

www.volksbank.cz

 

 

Diners Club Czech s.r.o. zastupuje v České republice mezinárodní asociaci Diners Club International, která se specializuje na vydávání platebních karet Diners Club. V České republice působí již od roku 1998. Kartu Diners Club v tuzemsku vlastní téměř 10 tisíc klientů a akceptuje ji přes 38 tisíc obchodních míst. Celosvětově bylo vydáno více než 9 milionů karet Diners Club, které mohou klienti používat na více než 13,5 milionech obchodních míst ve 200 zemích světa.

 

Další informace o společnosti Diners Club Czech a jejích produktech naleznete na www.dinersclub.cz.