Praha, 26. srpna 2005
 

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÁ MLADOU FRONTOU DNES JE NEPRAVDIVÁ.
SPOLEČNOST AHOLD CZECH REPUBLIC NIKTERAK NEMĚNÍ PRAVIDLA ZPRACOVÁVÁNÍ PLATEB KARTAMI ANI TOM NEJEDNÁ SE ZÚČTOVACÍ BANKOU

 

DRŽITELŮM PLATEBNÍCH KARET MASTERCARD ŽÁDNÉ ZDRAŽOVÁNÍ NÁKUPŮ NEHROZÍ – MLADÁ FRONTA DNES ZVEŘEJNILA INFORMACI, KTERÁ POŠKOZUJE DOBRÉ JMÉNO SPOLEČNOSTÍ MASTERCARD A AHOLD

 

SPOLEČNOSTI MASTERCARD A AHOLD CZECH REPUBLIC ŽÁDAJÍ REDAKCE, ABY INFORMACI ZVEŘEJNĚNOU V DENÍKU MF DNES (A PŘÍPADNĚ PŘEVZATOU DALŠÍMI MÉDII) NEPŘEBÍRALI A NEUVEŘEJŇOVALI. NEZAKLÁDÁ SE NA PRAVDĚ A POŠKOZUJE JAK SPOLEČNOST MASTERCARD TAK SPOLEČNOST AHOLD.

 

V dnešním vydání deníku Mladá fronta DNES je uveřejněn článek "ZAPLATIT KARTOU SE PRODRAŽÍ", který je postaven na informaci, že společnost Ahold Czech Republic (provozovatel supermarketů Albert a hypermarketů Hypernova) údajně uzavřela se svou bankou dodatek ke smlouvě umožňující účtovat zákazníkům platícím kartami MasterCard k nákupu příplatek pokrývající náklady spojené s platbou platební kartou.

 

TATO INFORMACE A POJETÍ ČLÁNKU JSOU ZCELA NEPRAVDIVÉ A SPOLEČNOSTI AHOLD A MASTERCARD JI RAZANTNĚ ODMÍTAJÍ.

 

"NEUZAVŘELI JSME ŽÁDNOU TAKOVOU SMLOUVU ANI JAKÝKOLI DODATEK, KTERÝ BY TOTO UPRAVOVAL," říká Kateřina Černá, tisková mluvčí společnosti Ahold Czech Republic a dodává: "V TÉTO VĚCI NEPROBÍHAJÍ ANI ŽÁDNÁ JEDNÁNÍ A NIC TAKOVÉHO ROZHODNĚ NEPŘIPRAVUJEME. BYLI BYCHOM NERADI, ABY TAKOVÁTO NEPRAVDIVÁ INFORMACE POŠKODILA JAK SPOLEČNOST AHOLD TAK NAŠE ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ U NÁS NAKUPUJÍ A KARTAMI MASTERCARD PLATÍ. ŽÁDNOU TAKOVOU INFORMACI JSME DENÍKU MLADÁ FRONTA DNES NEPOSKYTLI – JDE O SMYŠLENOU VĚC".

 

Společnost Ahold Czech Republic by navíc takovýto postup vůči zákazníkům považovala za nelogický a z konkurenčního hlediska naprosto nevýhodný.

 

Není tedy pravda, že by zákazníkům v České republice platícím kartami MasterCard hrozilo jakékoli účtování poplatků za realizaci plateb prostřednictvím karet MasterCard. Vyplývá to i z dostupných informací od bank provozujících u obchodníků platební terminály, které s obchodníky takováto jednání nevedou.


Z údajů společnosti MasterCard současně vyplývá, že i trend v zahraničí je naprosto opačný. Pokud existovali obchodníci, kteří z nějakého důvodu účtovali za platby JAKOUKOLI ZNAČKOU PLATEBNÍCH KARET PŘIRÁŽKU POKRÝVAJÍCÍ SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY, z konkurenčních důvodů většinou podobné poplatky zrušili. Zákazníci se totiž pak rozhodovali pro jiného obchodníka, který jim neúčtoval jakoukoli přirážku, než že by se vzdávali pohodlného placení kartou.

 

Aleš Ondrůj (603 523 053)

Mediální zástupce společnosti MasterCard Europe

pro Českou republiku a Slovensko

 

Pro informace o společnosti Ahold Czech Republic kontaktujte, prosím:

Kateřinu Černou, Communication Manager, 724 35 22 76